Sự Kiện Tổ Đội Săn Ngọc Tại Sub 2 - 20h30 Ngày 10/07 Live G_Man

Xin chào anh em !

Nhằm giúp sv khuấy động suốt 6 ngày open anh em cày cuốc cũng mệt rồi

BQT ra mắt sự kiện Tổ Đội Săn Ngọc cho anh em

Sự kiện lần này sẽ không có PK , anh em yếu đều có thể săn ngọc . Cũng để anh em biết sv mình đông đến mức

nào . Lần sau sẽ có PK nên anh em thích PK khỏi lo nhé <3

Map : Atlans sẽ diễn ra sự kiện

Các bãi thỏ ngọc sẽ xuất hiện xung quanh map Atlans gồm 7 bãi

Diễn ra trong vòng 30 phút