Thông Tin Open Beta máy chủ Barracks - Mu Sinh Mệnh


Chào các bạn Mutizen!

Vậy là máy chủ Barracks đã chuẩn bị chính thức close test để chuẩn bị bước vào giai đoạn Open Beta. Sau đây BQT công bố thông tin Open chính thức để các Mutizen có thể hiểu hơn và nắm rõ thông tin cho giai đoạn này.

Thông tin máy chủ  • EXP Sub PK: 100x
  • EXP Sub Non-PK: 80x
  • Drop: 10%
  • Exl Item Drop : Max 1 option Exl
  • Phiên Bản : Season 6.3
  • Open Beta : 13h00 ngày 05-07-2020


STT Nội dung Ghi chú
1 Mở DROP Lông Vũ Sau khi open 10 ngày
2 Mở DROP Huy Hiệu Hoàng Tộc Sau Khi Open 10 ngày
3 Điều Kiện Lập Guild 400 Level
4 Tạo nhân vật mới 10 Reset - 1.000 Point - 400 Level - 10.000.000 Zen
5 Ngày Open Được Reset 5 Resets
6 Max Option 1 Option
7 Drop zen 1%


Giới Hạn Reset Chính Thức Thời Gian
Thông Số Chú Thích
3 Reset/1 Ngày Những bạn vào sau Reset cho đến khi = Top 1


Phân Bố Sub-Server
Sub Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Golbin Ủy Thác
1 Không Không Có Không Không
2 Không Không Không Có Không
3 Không Có Không Có Không
4 Không Không Không Có Không
5-9 Không Không Không Có Không


Vật Phẩm Tỷ Lệ Thành Công
Wings 1 Max 40%
Wings 2 Max 20%
Vũ khí chao Max 60%
+10 Max 55%
+11 Max 45%
+12 Max 35%
+13 Max 15%Vật Phẩm Tỷ Lệ Rớt Item Exl
Hộp Kundun 1 60%
Hộp Kundun 2 55%
Hộp Kundun 3 50%
Hộp Kundun 4 40%
Hộp Kundun 5 30%