THÔNG TIN ALPHA TEST


► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 02/07/2020
- Kết thúc lúc : 21:00 ngày 04/07/2020

► Thông Tin: Nhân Vật


Thông Tin Chú Thích
100 Reset
2.000.000.000 Zen Khởi tạo nhân vật
65.000 Point Khi lập nhân vật
1.000.000 Gcoin Khi tạo ID► Thông Tin: Máy Xoay Chao ( đây là tỷ lệ test game ko phải tỷ lệ Open )
Cấp Độ Tỷ Lệ Xoay Đồ
10 80% ( có thể sử dụng bùa chao )
11 70% ( có thể sử dụng bùa chao )
12 65% ( có thể sử dụng bùa chao )
13~15 60% ( có thể sử dụng bùa chao )
► Thông Tin: Shop Đồ Ingame

Nguyên Liệu MAP
Lông Vũ + HHHT Shop Bar LORENCIA
Ngọc Ước Nguyện Shop Bar LORENCIA
Ngọc Hỗn Nguyên Shop Bar LORENCIA
Ngọc Tâm Linh Shop Bar LORENCIA
Box 1~5 Shop Bar LORENCIA
Sách Tuyệt Chiêu Shop Bar LORENCIA ( người hầu )


► Lưu Ý : Tất cả nhân vật và tài khoản trong phiên bản Alpha Test đều bị xóa bỏ