Giới Hạn Reset Chính Thức Máy Chủ Barracks

Sau đây BQT Mu Thời Gian xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Barracks Ngày đầu tiên Open Beta 05/07/2020.Các bạn sẽ được reset 5 lần trong ngày. Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.

Ngày 06/07các bạn ap dũng GHRS Bên dưới nhé

Top Bảng giới hạn reset
Top 1 3 lần ngày
Top 2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Top 11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Top 21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Top 31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Top 41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Top 51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS