Các bạn chú ý : Offattack không thể nhặt vật phẩm
Pass vào Party chung dành cho toàn bộ Sever : /setpass 123
Mọi thắc mắc các bạn có thể inbox trực tiếp Fanpage sẽ hỗ trợ các bạn